About SERVIR-Mekong

Our Partners

 

 ADPC: ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ຂົງ​ເຂດອາຊີປາຊີຟິກແມ່ນພາກພື້ນທີ່​ມີ​ໄພອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຂົງ​ເຂດຈຶ່ງຕ້ອງຕັ້ງຫນ້າເຮັດ​ວຽກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນ. ​ເປັນ​ເວລາ​ເກືອບ 30 ປີມາ​ແລ້ວທີ່ ສູນ​ກຽມພ້ອມ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄພພິບັດ​ອາຊີ (ADPC) ໄດ້ຮັບການປະ​ກອບ​ສ່ວນເຮັດໃຫ້ຂົງ​ເຂດອາຊີປາຊີຟິກປອດໄພ ໂດຍ​ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທົນ​ທານ​ຕໍ່ໄພພິບັດໃນທຸກລະດັບ.

ADPC ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1986. ADPC ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່​ເປັນເອກະລາດຢູ່​ໃນພາກພື້ນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່​ໃນ​ຫລາຍໆປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີ ຮວມທັງ ອັບ​ກາ​ນິສະຖານ, ບັງກະລາເທດ, ບູຖານ, ກໍາປູເຈຍ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ. ປ. ປ. ລາວ, ມາລ​ດິບ, ມົງໂກນ, ມຽນມາ, ເນປານ, ປາກີສະຖານ, ຊາອຸດີ ອາຣະເບຍ, ສີລັງກາ, ໄທ, ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ADPC ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ແລະ ມີຫ້ອງ​ການຢູ່ ບັງກະລາເທດ ແລະ ມຽນມາ. ເຄືອຂ່າຍທີ່​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ກັບຂະແຫນງການຕ່າງໆ​ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາ ເປັນ ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່​ການປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ ADPC.

ADPC ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ​ຈາກໄພພິບັດ (DRM) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນທົ່ວອາຊີປາຊີຟິກ. ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​ຫຼັກຂອງ ADPC ແມ່ນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ​ຈາກໄພພິບັດ, ການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ​ຈາກໄພພິບັດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການ​ເຊື່ອມ​ສານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ​ຈາກໄພພິບັດ  ເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ​ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ. ເພື່ອ​ບັນ​ລຸຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ​ຈາກໄພພິບັດ ADPC ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ພາກ​ລັດ ໃນ​ລະ​ດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ລະ​ດັບ​ຊາດ ແລະ ພາກ​ພື້ນ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດຖະ​ບານ, ຜູ່​ໃຫ້​ທຶນ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ.

ເວບ​ໄຊ້: http://www.adpc.net/

Web site: http://www.adpc.net/
 

As the most hazard prone region in the world, Asia-Pacific must proactively manage its disaster risk. For nearly 30 years, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) has been contributing in making Asia-Pacific safer by strengthening disaster resilience at all levels.

Established in 1986, ADPC is an independent regional organization. It works in a number of countries in the Asia region including Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Indonesia, Lao PDR, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Thailand, the Philippines, and Vietnam. With headquarters located in Bangkok, Thailand, ADPC has country offices in Bangladesh and Myanmar. ADPC's well-established networks with government line agencies and strong partnerships with regional organizations and development agencies provide the foundation for its work. 

ADPC deploys disaster risk management (DRM) information and systems to reduce local, national and regional risk across Asia-Pacific. Its portfolio focuses on DRM capacity building, improving DRM for cities and climate change, mainstreaming DRM into national and local development, improving DRM systems and undertaking disaster risk assessments. To achieve its aims in disaster risk reduction, ADPC works closely with local, national and regional governments, governmental and non-governmental organizations, donors and development partners.        

Web site: http://www.adpc.net/
 

Spatial Informatics Group (SIG) is an environmental think-tank specializing in the characterization and assessment of wild-land and urban landscapes.

Founded in 1998, Spatial Informatics Group, LLC (SIG) is a group of research scientists and applied thinkers with broad expertise in geospatial analysis, and environmental and socioeconomic sciences. SIG uses innovative spatial analysis methods to uncover new insights and provide guidance to solve challenging real-world problems in natural and urban landscapes. The organization combines spatial analytics with ecological, social and economic sciences to understand the effects of management and policy choices on the short and long-term stability of ecosystems. SIG translate data into knowledge that can be used to inform decisions.

Web site: http://sig-gis.com/
 

The Stockholm Environment Institute (SEI) is an international non-profit research organization that has worked with environment and development issues from local to global policy levels for a quarter of a century. SEI bridges science and policy to find robust responses to the challenges of sustainability.

Web site: https://www.sei-international.org/
 

Deltares is an independent institute for applied research in the field of water and subsurface. Throughout the world, the organization works on smart solutions, innovations and applications for people, environment and society. The main focus is on deltas, coastal regions and river basins. Managing these densely populated and vulnerable areas is complex, which is why Deltares works closely with governments, businesses, other research institutes and universities at home and abroad.

Deltares' motto is Enabling Delta Life. As an applied research institute, the success of Deltares can be measured in the extent to which expert knowledge can be used in and for society. For Deltares the quality of its expertise and advice comes first.

Web site: https://www.deltares.nl/en/