About SERVIR SEA

ကျွနု်ပ်တို့ဘာတွေလုပ်မှာလဲ

  • SERVIR - Mekong သည် ဆုံဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများကို ဘေးအန္တရာယ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေ၊ ဂေဟစနစ်များနှင့် မြေအသုံးချမှုကဲ့သို့သော ရာသီဥတုနှင့်ဆက်စပ်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် မိမိတို့၏ ဒေသန္တရအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နည်းစနစ်၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းပကား မြှင့်တင်ပေးပါမည်။ ဤအစီအစဉ်သည် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းအောက်ပိုင်းဒေသရှိ ဆုံဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများအတွက် သုံးစွဲသူလွယ်ကူသက်သာ စေမည့် နည်းပညာသစ်များ ဖေါ်ထုတ်ကာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ သက်ရောက်မှုများကို တု့ံပြန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရရှိစေရေး ကူညီပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
  1. Google Earth Engine(GEE)သည် ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံပညာရပ်ကို တော်လှန်ပြောင်းလဲ စေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ GEE နည်းပညာက ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံပေါင်းများစွာကို သိုမှီးထားသည့် ဓါတ်ပုံဘဏ်တိုက်/ဓါတ်ပုံသိုလှောင်ရုံကို လွတ်လပ်စွာရယူခွင့်နှင့် ယင်းပုံများကို လေ့လာ သုံးသပ်နိုင်သည့် တွက်ချက်မှုစွမ်းရည်ကို ဖန်တီးပေးထားသည်။ GEE သည် ဂူးဂဲလ် (Google) တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်က ဂြိုလ်တု ဓါတ်ပုံများကို ရုပ်ပုံအရည်အသွေး မြင့်မား သည့် မြေပုံနှင့်ဓါတ်ပုံများအဖြစ် အများပြည်သူ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် လွှင့်တင်ပေးထားသည်။ ဂူးဂဲလ်က Servir-Mekong အား အဆိုပါပလက်ဖေါင်းအား ရယူသုံးစွဲခွင့်နှင့် (GEE) ဆိုက် တည်ထောင်သူများက ကျွနု်ပ်တို့၏ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် လက်တွေ့အသုံးချမည့်သူများအား အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးအတွက် ဤနည်းပညာကို ကူညီပေးထားပါသည်။ SERVIR - Mekong သည် များစွာသော ဦးစားပေးနည်းစနစ်များ(Priority tools) ၊ သင်ရိုး ရေးဆွဲရေးနှင့် အထွေထွေစွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ရေးနယ်ပယ်များတွင် GEEနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  2. SERVIR -Mekong သည် မဲခေါင်ဒေသ၏ လက်ရှိလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တီထွင်ကြံဆဆောင်ရွက်ချက်များကို အားစိုက်ထုတ်၍ လုပ်ဆောင် နေပါသည်။ ဤလိုလားချက်များပြားသော ချဉ်းကပ်မှုပုံစံကို အောင်မြင်ပြည့်မီစေမည့် အဓိကကျသော မဟာဗျူဟာယန္တရား စနစ်တစ်ရပ်မှာ  ကျွနု်ပ်တို့၏ “နည်းပညာအကူ အညီ တောင်းခံမှုတင်ပြလွှာ” ဖြစ်ပြီး ယင်းကို ဤနေရာရှိ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရယူနိုင်ပါ သည်။ ဤစနစ်တွင် အချက်အလက်လိုအပ်မှု၊ နည်းစံနစ်တောင်းခံခြင်း စသည့် နည်းပညာ အကူအညီ တောင်းခံမှုများကို မည်သူမဆို တောင်းခံတင်ပြနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိဆောင်ရွက်မှုကို အခြေခံ၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ နည်းပညာအဖွဲ့သည် ယင်းတောင်းခံချက်များကို လက်ရှိလုပ်ဆောင် နေသည့် အခြားဦးစားပေးဆောင်ရွက်ချက်များ၊ SERVIR -Mekong ၏ လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက် တာဝန်များနှင့်အညီ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
  3. SERVIR - Mekong သည် ဒေသတွင်းတက္ကသိုလ်များမှ အကြီးတန်းကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ဘူမိ-အာကာသပညာရှင်များ ပါဝင်သော ဆက်သွယ်ရေးဗဟိုချက်များနှင့် ကွန်ရက်တစ်ခု ထူထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤကွန်ရက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတွင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအား ကောင်းစေရေး၊ ပူးတွဲသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းနှင့်သင်တန်းများ ပေါ်ထွက်လာရေးတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်သည် ဒေသတွင်း၌ လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲနိုင်မှုအတွက် ထားရှိသည့် SERVIR - Mekong အစီအစဉ်၏ ရည်မှန်းချက်ကို အလုံးစုံ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပေလိမ့်မည်။ လက်ရှိတွင် SERVIR - Mekong သည် အဓိက မိတ်ဘက် တက္ကသိုလ်(၅)ခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ မန္တလေးနည်း ပညာတက္ကသိုလ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နရဲစွမ်း တက္ကသိုလ်၊ လာအိုအမျိုးသားတက္ကသိုလ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားမှ ဖနောင်ပင်တော်ဝင်တက္ကသိုလ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်(သိပ္ပံတက္ကသိုလ်)နှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေပါသည်။
  4. နည်းစနစ် (Tools) နှင့် အစီအစဉ်ပုံစံ (Program design) ရေးဆွဲရေးတွင်  SERVIR - Mekong အနေဖြင့် ကျား/မဖြစ်တည်မှုအမြင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ထားရှိပါသည်။ ဘူမိသတင်းအချက်အလက်စနစ် ပရိုဂရမ်လုပ်ဆောင်ချက်(GIS Application)များ ထုတ်လုပ် ရေးတွင် ကျား/မရေးရာဆန်းစစ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြ ထားသည့် Genderနှင့် GIS ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံကိန်းသည် ကျား/မရေးရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ ချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိ နားလည်လျက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရေးအတွက် ဦးစီးရှေ့ဆောင် လုပ်ငန်းများ တွင် ကျားမရေးရာအမြင်ဖြင့် အစီအစဉ် ရေးဆွဲထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိကဝတ်ပြုပါသည်။