About SERVIR-Mekong

Tiếng Việt

Vietnam

SERVIR-Mekong hợp tác với những tổ chức hàng đầu trong khu vực nhằm hỗ trợ năm quốc gia thuộc Tiểu Vùng Mê Kông ứng dụng dữ liệu và công nghệ không gian địa lý để quản lý rủi ro thiên tai. Năm quốc gia thành viên của dự án bao gồm Cam-pu-chea, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam.

Dự án hướng đến mục tiêu xuất bản nhiều ấn phẩm kể cả những báo cáo nghiên cứu bằng ngôn ngữ của các quốc gia thành viên. Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng trang web của SERVIR-Mekong. Bạn có thể chọn trang mình quan tâm hoặc chọn tài liệu đã dịch sang ngôn ngữ của quốc gia bạn. 

 

Tìm ngôn ngữ của bạn ở đâu 

 1. Trang chủ 

  Trang chủ cung cấp những đường dẫn về ngôn ngữ. Nó sẽ đưa bạn đến những trang giới thiệu về ngôn ngữ của các quốc gia thành viên (ví dụ cụ thể là trang bạn đang tham khảo hiện tại). Bản tóm tắt nội dung được trình bày bằng từng ngôn ngữ của mỗi quốc gia thành viên và được thể hiện ở trang ngôn ngữ. 
  Home Page
  Hình 1: Đường dẫn ngôn ngữ trên trang chủ.
 2. Nội dung xuất bản

  Trên toàn bộ trang web, khi danh mục được hiển thị như: tin tức, sự kiện, ấn phẩm, công cụ, dữ liệu không gian địa lý,… nếu một văn bản có sẵn bản dịch bằng những ngôn ngữ của các quốc gia thành viên, thì các đường dẫn ngôn ngữ sẽ cùng đồng thời hiển thị như hình minh họa bên dưới.
  Language Menu on Lists
  Hình 2: Đường dẫn ngôn ngữ sẽ hiển thị tùy theo bản dịch có sẵn

  Khi tham khảo trang nội dung, một danh mục ngôn ngữ sẽ được hiển thị bên trên tiêu đề. Danh mục này liệt kê tất cả những ngôn ngữ theo bản dịch có sẵn. Xem hình bên dưới.
  Language Menu on Pages
  Hình 3: Những đường dẫn ngôn ngữ sẽ xuất hiện bên trên tiêu đề tùy theo bản dịch có sẵn.
 3. File đính kèm

  Dù có khi nội dung của một trang chưa được dịch sang tiếng của các quốc gia thành viên,  nhưng có thể file đính kèm lại có sẵn bản dịch. Những tài liệu này được hiển thị ở mục 'Đính kèm' trên trang đó và bạn có thể tải về được. Những bản dịch bằng ngôn ngữ của các quốc gia thành viên sẽ được đính nhãn như bên dưới
  Attachments
  Hình 4: Bản dịch có thể được đính kèm ở trang nội dung.