About SERVIR SEA

The SERVIR SEA Project

Trái đất đang ấm lên với phạm vi và quy mô khó dự đoán, gây ra tăng mực nước biển dâng, lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, làm biến đổi các hệ sinh thái một cách nghiêm trọng. Điều này đồng thời ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân.

Câu hỏi hiện giờ là, chúng ta có thể làm gì? Làm cách nào để chúng ta có thể theo dõi được “tình trạng sức khỏe” của toàn bộ hành tinh này? Làm sao để chúng ta có thể cải thiện được tình hình hiện tại?

Trong hơn 50 năm trở lại đây, từ khi vệ tinh khí hậu đầu tiên được phóng lên vũ trụ, con người đã và đang tận dụng những quan sát thu được từ không gian để hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra với hành tinh của chúng ta. Các vệ tinh quỹ đạo Trái đất và các công nghệ tiên tiến khác đang giúp các nhà khoa học có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, thu thập các dạng thông tin khác nhau về trái đất cũng như hệ thống khí hậu của chúng ta. Những thông tin được thu thập trong nhiều năm, có thể hỗ trợ cộng đồng trong việc xây dựng khả năng thích ứng với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

About SERVIR-MekongThông qua hợp tác đặc biệt giữa Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) và Cơ Quan Hàng Không Vũ Trụ Hoa Kỳ (NASA), SERVIR SEA hiện đang khai thác sức mạnh của công nghệ không gian và nguồn dữ liệu mở để giúp giải quyết những thách thức môi trường cấp bách.

Với chương trình 5 năm (2014-2019) về dữ liệu không gian địa lý phục vụ phát triển, SERVIR-SEA hợp tác cùng với các tổ chức hàng đầu trong khu vực để hỗ trợ vùng hạ lưu sông Mê Kông trong việc sử dụng thông tin cung cấp bởi hệ thống vệ tinh quan sát trái đất và các công nghệ không gian địa lý trong quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu. Khu vực này bao gồm các nước Campuchia, Lào, My-an-ma, Thái Lan và Việt Nam.

Các hoạt động của SERVIR-SEA được thiết kế để đáp ứng những mục tiêu sau:

  1. Xây dựng và thể chế hóa năng lực kỹ thuật của những người ra quyết định và các nhóm xã hội dân sự quan trọng, nhằm lồng ghép thông tin không gian địa lý vào việc ra quyết định, quy hoạch và trao đổi thông tin.
  2. Nâng cao việc chia sẻ dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng
  3. Xây dựng dữ liệu,, công cụ, ứng dụng, mô hình mới và có chất lượng cao theo nhu cầu của người sử dụng để giải quyết các vấn đề thực tế cần được ưu tiên
  4. SERVIR-SEA là đầu mối thông tin được tăng cường để trở thành nhà cung cấp dữ liệu không gian địa lý, các dịch vụ phân tích và nâng cao năng lực cho toàn khu vực.

Trung tâm Phòng chống thiên tai châu Á (ADPC), một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tăng cường thích ứng thiên tai tại châu Á, sẽ là đơn vị thực hiện chính của dự án SERVIR SEA . Ba đối tác khác là Nhóm Tin học không gian (SIG), Viện Môi trường Stockholm (SEI) và Deltares, tham gia hỗ trợ trong việc thực hiện chương trình SERVIR SEA và mang đến những khả năng vượt trội để giúp cung cấp dịch vụ cho khu vực.