About SERVIR SEA

Chúng tôi làm gì

SERVIR-Mekong hỗ trợ người ra quyết định bằng các công cụ, sản phẩm và dịch vụ để giải quyết các vấn đề về nhạy cảm khí hậu như: thiên tai, nông nghiệp, nước, hệ sinh thái và sử dụng đất từ cấp địa phương.

Chương trình ưu tiên áp dụng các công nghệ tiên tiến với hướng tiếp cận nhằm đáp ứng theo nhu cầu người dùng, đảm bảo rằng những người ra quyết định tại vùng hạ lưu sông Mê Kông có khả năng và tự tin ứng phó lại với các tác động của biến đổi khí hậu.

 

  1. GEE đã cách mạng hóa viễn thám. Công nghệ này cho phép truy cập miễn phí vào các kho dữ liệu ảnh vệ tinh, và khả năng tính toán mạnh để phân tích các tập hợp ảnh vệ tinh này. GEE cung cấp ảnh vệ tinh trong hơn 40 năm thông qua các danh mục dữ liệu chung được lưu trữ tại máy chủ của Google có tính năng cung cấp bản đồ và ảnh với độ phân giải cao. Google cung cấp cho SERVIR-Mekong khả năng truy cập hệ thống này và sựhỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia phát triển ứng dụng của họ, giúp các nhà khoa học và người dùng có thể sử dụng công nghệ này vào việc ra các quyết định quan trọng. SERVIR-Mekong tiếp tục mở rộng hợp tác với GEE để tạo ra một số công cụ ưu tiên, xây dựng giáo trình giảng dạy và nâng cao năng lực.
  2. SERVIR-Mekong đã và đang nỗ lực để đảm bảo rằng những sáng kiến của dự án đáp ứng được những nhu cầu hiện nay trong khu vực một cách thật ý nghĩa. Cơ chế chủ đạo nhằm đáp ứng hướng tiếp cận theo yêu cầu của người dùng là công cụ yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi tại đây. Công cụ này cho phép mọi người có thể gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: nhu cầu về dữ liệu, yêu cầu về công cụ v.v). Chúng tôi sẽ sắp xếp các yêu cầu với các nhiệm vụ của SẺVIR-Mekong và các sáng kiến khác hiện có để ưu tiên giải quyết các yêu cầu một cách liên tục.
  3. SERVIR-Mekong đã thiết lập một mạng lưới các trường đại học gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên môn sâu về lĩnh vực không gian địa lý. Mục đích của mạng lưới này là tăng cường sự liên kết trong nước, cùng làm việc hướng đến mục tiêu hợp tác nghiên cứu, và giúp xây dựng giáo trình giảng dạy và các khóa học. Điều này sẽ góp phần mở rộng tầm nhìn dài hạn và sự bền vững của chương trình SERVIR-Mekong trong khu vực. Hiện nay, SERVIR-Mekong tập hợp được 5 trường đại học thành viên - Đại học công nghệ Mandalay, Mi – an- ma; Đại học Naresuan, Thái Lan; Đại học quốc gia Lào; Đại học hoàng gia Phnom Penh, Capuchia; và Đại học khoa học tự nhiên-Đại học quốc gia Việt Nam. Mạng lưới này dự tính sẽ được mở rộng khi chương trình có thể mời thêm các thành viên mới.
  4. SERVIR-Mekong rất chú trọng việc đưa bình đẳng giới vào sự phát triển các công cụ và thiết kế chương trình. Chúng tôi đã thực hiện tài liệu hướng dẫn: Giới và Hệ thống thông tin địa lý (GIS): Sổ tay hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện phân tích về giới và sẽ là thông tin được sử dụng cho các sản phẩm ứng dụng GIS. Dự án cam kết hiểu rõ về mối liên hệ giữa giới, môi trường và sự phát triển, để đảm bảo đáp ứng các vấn đề về giới song hành cùng với các hoạt động ứng phó biển đổi khí hậu.